Zielona sieć – miasto połączone | Jan Kamiński

Czy Lublin jest miastem przyjaznym dla pieszych, osób z niepełnosprawnością, rowerzystów? Czy nasze miasto można wygodnie przemierzyć wzdłuż i wszerz? Jakie napotkamy na swojej drodze bariery? Czy istnieje możliwość utworzenia „alternatywych”, zielonych tras pieszych? O mieście, o tym jak je połączyć i co dzięki temu zyskamy opowie Jan Kamiński. Jan Kamiński – architekt krajobrazu, pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, członek Forum Kultury Przestrzeni, mieszka w Lublinie od urodzenia. Interesuje się sposobami w jaki użytkujemy przestrzeń miast, co wpływa na jej jakość oraz jak dobrze ją projektować. Wspólnie z innymi społecznikami, instytucjami i organizacjami pracuje na rzecz pozytywnych zmian w przestrzeni i krajobrazie Lublina. Koordynował m.in. projekt „Parki Lublina” poświęcony odnowie Parku Ludowego i Parku Rusałka a także współkoordynował projekt „Miasto dla ludzi”, którego celem było podnoszenie jakości poruszania się pieszo. W latach 2011-2018 kierował pracą Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin. Obecnie pracuje nad koncepcją powiązania zieleni miasta w spójny system. Lubi poznawać nowe miejsca i krajobrazy zarówno te bliskie jak i te dalekie. Poza Lublinem najlepiej czuje się w Bieszczadach