Fantastyka, która pomaga w rzeczywistości | Paweł Frelik

Paweł opowiedział o tym, jak science-fiction poszerza horyzonty myślowe i pozwala lepiej rozumieć świat wokół nas.

Adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej UMCS, dyrektor Centrum Badań Gier Wideo UMCS, absolwent UMCS i Washington State University (Pullman, WA, USA), oraz stypendysta Fundacji Fulbrighta na University of California, Riverside. Wykłada również w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Członek zespołów redakcyjnych dwu najważniejszych pism naukowych poświęconych fantastyce naukowej na świecie: „Science Fiction Studies” (USA) i „Extrapolation” (USA/Wlk. Brytania) oraz „Journal of Gaming and Virtual Worlds” (Wlk. Brytania).