2 lutego 2019 -

Lublin

Choroby psychiczne to nie piętno | Bartosz Zaprawa

Talk abut mental illness. Student. Working in the field of mental illness awareness.